کشت دوم- طارم هاشمی

برنج رتون یا (نوج) بعد از برداشت اول با آبیاری و کودپاشی پای ساقه های بجامانده برنج حاصل میشود به…

0
280,000 تومان