دوره آشنایی با باج افزارها

درباره دوره آموزشی باج افزار نوعی بدافزار جدید است که ابتدا فایل های سیستم های یک شخص، یک سازمان و…
11
رایگان!