!دین منافاتی با علم ندارد

 آنچه تهیه شده پاسخ به بخشی از مهم‌ترین شبهات اعتقادی، سیاسی و اجتماعی است که این روزا با بهــــانه شیــــوع کــــرونا ویــــروس در ســـطح وسیعی منتشـــر شده اســــــت. مجــمـــوعه فــــــوق توســــــط محــققان مرکز مطالعات و پاســـخگویی به شبهات آماده شده اســــت. ایــــــــــن شــــــــبهات، چکیده صدها شبهه‌ی رصد شده در چندروز اخیــــر است. امید آنکه ایــن گام ناچیز بتواند مردم عزیز و مؤمن ایـران را در حـــــــــفظ هوشـــــــیاری و آگاهی مؤثر در برابر توفان شبهات و شایعات یاری کند

|صفحه اصلی

بخش شبهات

تمام حقوق این سایت برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی محفوظ می باشد | طراحی : محمد زارع